Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Marek Sztark


Biografia

Niezależny animator i menedżer kultury.  W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2007, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest członkiem zarządu Forum Kraków.

Był dyrektorem programowym NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016. Koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska.

Obecnie jest dyrektorem Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie. 

 

Marek Sztark