Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Magdalena Godlewska-Siwerska


Biografia

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku ( obecnie Uniwersytet w Białymstoku), animatorka kultury.

Od 1982 roku zatrudniona w Galerii Arsenał w Białymstoku. Kuratorka wystaw indywidualnych i problemowych w Galerii Arsenał, Bunkrze Sztuki w Krakowie, Muzeum Chagalla w Witebsku ( Białoruś), Instytucie Polskim w Dusseldorfie ( Niemcy) , Instytucie Polskim w Budapeszcie (Węgry), Grote Kerk Den Haag   ( Holandia), Spazio Temporaneo w Mediolanie ( Włochy), Muzeum Sztuki w Samarze (Rosja).Współpracowała między innymi z Jerzym Nowosielskim, Leonem Tarasewiczem, Andrzejem Strumiłło. Autorka i kuratorka programu edukacyjnego Plac Zabaw Arsenał realizowanego w Galerii Arsenał od 2008 roku, w ramach którego ukazały się liczne publikacje dotyczące edukacji kulturalnej, m.inn. „Negocjacje”, 2013 r., „Sztuka edukacji”, 2017 r.

Od 2000 roku prowadzi Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK, status Organizacji Pożytku Publicznego, swoją aktywność kieruje do osób mających utrudniony dostęp do kultury, pochodzących z małych miejscowości, ze środowisk niezamożnych. Organizuje projekty  z zakresu edukacji kulturalnej , wystawy. Ponadto w ramach Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK zainicjowała Program Stypendialny WIDOK. Od 2004 roku młodzież ucząca się w gimnazjach i szkołach średnich,  otrzymuje roczne stypendia wypłacane w ratach miesięcznych. Od 2016 stypendystami są wychowankowie Domów Dziecka.

Magdalena Godlewska-Siwerska