Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Katarzyna Zalasińska


Biografia

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka brytyjskiego Institute of Art&Law. Ekspert w dziedzinie prawa dziedzictwa kultury współpracujący z wieloma instytucjami publicznymi. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Autorka wielu publikacji poświęconych problematyce ochrony zabytków, muzeów oraz rynkowi sztuki.

Katarzyna Zalasińska