Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Adrian Niewęgłowski


Biografia

Pracuje w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Naukowo i dydaktycznie zajmuje się problematyką prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego). Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu. Współtwórca monografii "Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego" (Warszawa 2014) oraz artykułów dotyczących ochrony dzieł osieroconych, zasobów bibliotecznych i materiałów archiwalnych.

Adrian Niewęgłowski