Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Magdalena Marcinkowska


Biografia

Doktor nauk prawnych, specjalizacja międzynarodowe prawo ochrony dziedzictwa kultury. Obecnie zatrudniona w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Magdalena Marcinkowska