Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Andrzej Sar


Biografia

Muzyk, etnomuzykolog. Główny instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Komisarz Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, współorganizator wielu wydarzeń z zakresu kultury ludowej na terenie województwa. Autor wielu artykułów i transkrypcji zamieszczanych w specjalistycznych periodykach, monografiach zespołów i pracach zbiorowych. Członek sekcji folkloru Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej.

Andrzej Sar