Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Cezary Zapała


Biografia

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracuje w Kancelarii Prawno-Patentowej Ryszard Skubisz. Naukowo i praktycznie zajmuje się problematyką prawa własności intelektualnej (w szczególności zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego)

 

Cezary Zapała