Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Monika Drela


Biografia

Od 2005 r. adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, autorskiego oraz prawa ochrony zabytków, wykładowca akademicki, autorka opinii prawnych w Krajowym Programie Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2017 oraz opinii prawnych sporządzanych dla muzeów publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Monika Drela