Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Arkadiusz Jełowicki


Biografia

Doktor etnologii; kustosz w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, badacz terenowy, badacz dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Komisarz wielu wystaw poświęconych folklorowi polskiemu i ukraińskiemu; redaktor i recenzent czasopism etnologicznych. Współautor „Atlasu niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej” (tom 1, 2015), Redaktor naukowy „Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce” (2017) oraz licznych artykułów poświęconych kulturze tradycyjnej Wielkopolski.

Arkadiusz Jełowicki