Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Katarzyna Sadowska-Mazur


Biografia

Absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Obecnie pracuje w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, gdzie od 2011 roku zajmuje się wdrażaniem zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Współtwórczyni Krajowej listy NDK oraz koordynatorka wpisów na nią.

Organizatorka konferencji, warsztatów i szkoleń dotyczących min: sposobów wdrażania Konwencji z 2003 roku czy dobrych praktyk w zakresie NDK, a także I Forum Eksperckiego Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Autorka artykułów i opracowań poświęconych tematyce dziedzictwa niematerialnego .

Katarzyna Sadowska-Mazur