Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Jacek Rogala


Biografia

Ukończył wrocławską Akademię Muzyczną (kompozycja w klasie Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil oraz dyrygentura w klasie Marka Pijarowskiego). Od 2001 r. jest dyrektorem Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach i Festiwalu „Świętokrzyskie Dni Muzyki”. W 2012 r. zainaugurował działalność kieleckich filharmoników w nowej siedzibie, której budową był pochłonięty przez dekadę. W latach 90. był asystentem dyrygenta w Operze Wrocławskiej, jako stały gościnny dyrygent współpracował z Capellą Bydgostiensis i przebywał na stypendium im. Artura Rodzińskiego współpracując z Cleveland Symphony Orchestra. Pracował w Redakcji Muzycznej Polskiego Radia we Wrocławiu, był pełnomocnikiem Ministra Kultury i Sztuki do spraw muzyki, a następnie kierował Redakcją Muzyki Współczesnej Programu II PR. W latach 2000–2007 był prezesem, a do 2010 r. – wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, w którym kierował Konkursem Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców. Jest autorem książki „Muzyka polska XX wieku”. Jest adiunktem w Akademii Muzycznej w Łodzi. Był członkiem Rady do spraw Instytucji Artystycznych MKiDN pierwszej kadencji. Od 2012 r. jest wiceprzewodniczącym Zrzeszenia Filharmonii Polskich. Otrzymał brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a za propagowanie polskiej muzyki współczesnej – nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

Jacek Rogala
Marcin Janda