Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Katarzyna Smyk


Biografia

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, językoznawca, kulturoznawca, folklorysta. Badacz kultury tradycyjnej, obrzędów, zwyczajów, wierzeń, tekstów folkloru i sposobów ich funkcjonowania we współczesnej kulturze polskiej i w systemie wartości współczesnych Polaków. Autorka szeregu artykułów naukowych na temat motywów i symboli obecnych w folklorze polskim, poezji ludowej, współczesnych tekstach kultury. Wydała książkę Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób (Kraków 2009), wybory poezji ludowej, tomy zbiorowe na temat motywu drogi w kulturze i sztuce oraz wdrażania w Polsce zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku.

Od 2005 roku ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych: jest sekretarzem kwartalnika „Twórczość Ludowa”, członkiem Rady Naukowej (Sekcja Literatury Ludowej) STL i jurorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. Od 2009 roku wchodzi w skład Rady Artystycznej Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. W 2015 roku została członkiem Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaangażowana społecznie w pracę nad utrwalaniem tradycji regionalnych jako istotnego, protożsamościowego wymiaru kultury polskiej.

Katarzyna Smyk
Fot. M. Kaczanowski / Dziennik Wschodni