Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Dorota Piechowicz-Witoń


Biografia

dr Dorota Piechowicz-Witoń – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (praca doktorska nt. „Miejsce organizacji pozarządowych w aktywizacji środowiska lokalnego w obszarze edukacji”).
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, certyfikowana animatorka ekonomii społecznej, certyfikowana trenerka pracy osób z niepełnosprawnością. Od 2007 roku aktywny wykładowca akademicki na opolskich uczelniach (Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Politechnika Opolska). Od 2006 roku zaangażowana społecznie i zawodowo w działalność organizacji pozarządowych w województwie opolskim i w całym  kraju.  Członkini rad działalności pożytku publicznego na wszystkich szczeblach administracji publicznej.  Od 2016 roku naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola – wydziału odpowiadającego między innymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi, radami dzielnic, za konsultacje społeczne z mieszkańcami i budżet obywatelski. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z sektorem pozarządowym,  podstaw prawnych działalności wolontariackiej, aktywizacji osób wykluczonych społecznie i zawodowo, komunikacji i zarządzania zespołem.  Wieloletnia doradczyni i coach trzeciego sektora. Autorka ponad 20 artykułów w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej i pracy socjalnej.

 

Dorota Piechowicz-Witoń