Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Artur Szklener


Biografia

Artur Szklener – absolwent muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był stypendystą Exeter University w Wielkiej Brytanii oraz programu Phare w Londynie, Pradze, Brnie i Krakowie. W 2008 r. obronił rozprawę doktorską („Idiom melodyki Chopina”). Od roku 2001 związany z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie, początkowo jako pracownik merytoryczny, następnie koordynator programu naukowego, zaś od 2009 do 2012 roku jako z-ca dyrektora ds. nauki i wydawnictw. Od 2012 roku dyrektor Instytutu.

W 2015 był dyrektorem XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Za organizację oraz nowatorską komunikację wydarzenia w mediach tradycyjnych oraz online otrzymał m.in. „Kamień Milowy Forbesa”, nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida oraz trafił na listę „New Europe 100” innowatorów z różnych dziedzin z Europy Środkowo-Wschodniej.

Artur Szklener