Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Paweł Kamiński


Biografia

Doświadczony menedżer i animator kultury. Od 10 lat zarządza lokalnymi ośrodkami kultury. Aktualnie Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej koło Wrocławia.

Studiował m. in. socjologię i zarządzanie. Obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Jest również absolwentem Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Tutoringu Fundacji Szkoła Liderów.

Uczestniczy w różnorodnych projektach w obszarze kultury, w tym m. in. jako animator/ekspert udzielający wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury.

Jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury. Redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl. Jest autorem książki „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”.

Paweł Kamiński