Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Iwona Korab-Kowalska


Biografia

Instruktor teatralny, związany z amatorskim ruchem artystycznym w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie od 1990 r. (wcześniej - od 1976 r. pracowała w osiedlowym Domu Kultury „Hetman”, jako instruktor ds. imprez i teatru). Prowadzi amatorski zespół teatralny (pn. Pracownia Teatralna "Stół") w skład którego wchodzi młodzież od 16 roku życia i dorośli. W ramach edukacji artystycznej organizuje warsztaty teatralne dla nauczycieli i instruktorów województwa zachodniopomorskiego zapraszając do ich prowadzenia wykładowców Wyższych Szkół Teatralnych.

Przeprowadza eliminacje konkursów recytatorskich dla dzieci. młodzieży i dorosłych (Mały Konkurs

Recytatorski oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski) oraz przeglądy amatorskich zespołów teatralnych. Organizuje prezentację dorobku amatorskiego ruchu teatralnego i recytatorskiego województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina na terenie Zamku w ramach Sceny Amatora. Od dwóch lat jest kuratorem Pomorskich Spotkań z Diaporamą.

Iwona Korab-Kowalska