Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Monika Tomczyk


Biografia

Współtworzy  Szczeciński Inkubator Kultury, który  promuje i rozwija innowacyjne pomysły z zakresu kultury i kreatywności, jest także prezesem Stowarzyszenia Media Dizajn.Wykładowca akademicki, na stałe związana z Uniwersytetem Szczecińskim (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług), ale współpracująca z całą Europą. Specjalizuje się w ekonomice sektora kreatywnego, jego wpływie na rozwój regionalny oraz modelach biznesowych sektora kreatywnego i kultury. Wie wszystko o zarządzaniu designem i projektowaniu usług na poziomie mikroekonomicznym. Równocześnie jej celem jest twórcze i kreatywne poszukiwanie rozwiązań, które koncentrują się na potrzebach użytkowników. Planowanie i wspierania działalności sektora kreatywnego w sferze funkcjonalnej, wizualnej, emocjonalnej i społecznej.

Monika Tomczyk