Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Zygmunt Nowaczyk


Biografia

Zygmunt Nowaczyk, nauczyciel, zastępca Prezydenta Wałbrzycha. Długoletni samorządowiec zajmujący się problemami oświaty, kultury, komunikacji  oraz problemami społecznymi w mieście. Działacz społeczny w organizacjach pozarządowych: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Związek Harcerstwa Polskiego.

Zygmunt Nowaczyk