Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Maja Wagner


Biografia

Magister filologii angielskiej, absolwentka metodyki nauczania oraz skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Nauczyciel i wychowawca  młodzieży niedosłyszącej. Wieloletni Prezes Polskiej YMCA w Gdyni. W roku 2003 pełniła funkcję konsultanta ds. kultury Europy Wschodniej w YMCA Europe Festival Praha. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Gdyni ds. kultury oraz Przewodniczącej Komisji Kultury w Radzie Miasta Gdyni.

Zasiada w Radzie Programowej Muzeum Marynarki Wojennej, Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Zarządzie Związku Miast Bałtyckich (UBC) oraz Radzie Programowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Maja Wagner