Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Agata Lisowicz-Wala


Biografia

Absolwentka Zarządzania w kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2009 Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, animatorka w Programie Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017, członkini Ogólnopolskiego Zrzeszenia Animatorów Kultury FORUM KRAKÓW, Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego, absolwentka X Edycji Programu „Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności” prowadzonego przez Fundację Szkoła Liderów w Warszawie.
W latach 1986–1998 członkini Związku Harcerstwa Rzeczy
pospolitej, współorganizatorka ogólnopolskich Mistrzostw Polski Harcerskich Drużyn Jeździeckich i Kawaleryjskich, fizjoterapeutka, absolwentka AWF w Krakowie, doświadczona w pracy z osobami niepełnosprawnymi, wolontariuszka obozów rehabilitacyjnych Towarzystwa Walki z Kalectwem w Krakowie, hipoterapeutka pracująca społecznie dla Fundacji Hipoterapia w Krakowie z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Członkini Zarządu Stowarzyszenia „Grupa Ratownicza Kryry”, Członkini Stowarzyszenia „Absurdalny Kabaret” wspierającego twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych oraz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”.Współorganizatorka i uczestniczka wypraw badawczo-naukowych na całkowite zaćmienia słońca

Agata Lisowicz-Wala