Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Krzysztof Kuźnicki


Biografia

 Ur. w 1974 r. Twórca filmowy, specjalizuje się w filmach dokumentalnych. Założyciel Stowarzyszenia Kamera ze Szczecina. Autor i realizator projektów z zakresu edukacji filmowej skierowanych do młodzieży i seniorów. Wśród jego filmów dokumentalnych wymienić można m.in. film Poeta (2006), 3PKOMH (2008), Trening Życia (2010), Tu i Teraz (2012), Pan Ciasteczko (2014), Mój pierwszy Raz (2016), ARtkadiusz (2017). 
 

Krzysztof Kuźnicki