Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Katarzyna Górna


Biografia

Katarzyna Górna, artystka. Ukończyła studia na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. Twórczość Katarzyny Górnej opiera się m.in. na perspektywie kobiecego spojrzenia na rzeczywistość społeczną oraz symboliczne formy funkcjonowania obrazu kobiety w kulturze. Od 2009 roku współpracuje z Krytyką Polityczną. W ramach Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej od 2011 roku zaangażowana w działania na rzecz poprawy warunków socjalnych i ekonomicznych artystów oraz szeroko pojętych pracowników kultury. Współorganizatorka Strajku Artystów w 2012r. Współzałożycielka Komisji Środowiskowej „Pracownicy Sztuki”.Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. W latach 2013 - 2015 członkini grupy współpracującej z MPiPS ds. ubezpieczeń dla twórców. 

Katarzyna Górna