Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Janusz Janowski


Biografia

Malarz, filozof, teoretyk i historyk sztuki, kurator, muzyk. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Doktor nauk humanistycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Autor publikacji z zakresu teorii i historii sztuki oraz filozofii. Od października 2014 roku prezes Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 2015 członek Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2002–2014 koordynator merytoryczny wszystkich projektów artystyczno-wystawienniczych Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku. W latach 2004–2006 przewodniczący Rady Artystycznej ZPAP, a od 2006 do 2014 Prezes Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku. Członek ogólnopolskiej Kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego. Członek założyciel Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Kurator ponad stu wystaw. W latach 2002–2014 kurator gdańskiej Galerii ZPAP, także autor wystaw laureatów Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego oraz cyklu wystawienniczego pt. „Ocalić od zapomnienia”. Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Współpracownik kwartalników: „Artluk”, „Bliza” i „Autograf” .

Janusz Janowski