Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Marek Świca


Biografia

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk sztuki, menadżer kultury, od 1989 roku związany kolejno ze Stowarzyszeniem Artystycznym Grupy Krakowskiej, Wydawnictwem IRSA, Galerią Starmach w Krakowie, w której pełnił funkcję kuratora m.in. wystaw „I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. 50 lat później” (wspólnie z Józefem Chrobakiem, 1998; Nagroda Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy) i „Nowocześni a socrealizm” (1999). Pełnił funkcje zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Krakowa (1999–2000), dyrektora Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora (2000–2004) oraz wicedyrektora ds. naukowych (2004–2015) i zbiorów oraz ds. naukowych i edukacji (2013–2015) Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie sprawował nadzór nad projektami inwestycyjnymi, digitalizacyjnymi, naukowymi i wystawienniczymi. W 2016 roku mianowany został na dyrektora Muzeum Fotografii w Krakowie, w tym samym roku objął także stanowisko sekretarza Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.

Marek Świca