Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Piotr Sułkowski


Biografia

Dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Posiada bogate doświadczenie operowe, zdobyte na stanowisku dyrygenta, a w latach 2006–2007 dyrektora artystycznego Opery Krakowskiej oraz dyrektora muzycznego  Opery Wildwood Festival AR (USA). Przygotował wiele premier operowych, w tym kilka prawykonań. Był współtwórcą Krakowskiej Opery Kameralnej. Współpracuje z wieloma orkiestrami i zespołami. Pracował jako zastępca dyrektora Chóru Polskiego Radia w Krakowie (2008–2009), oraz jako kierownik muzyczny Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (2009–2011). Od 2008 do 2014 r. był pierwszym gościnnym dyrygentem Signature Symphony Orchestra w Tulsa (USA). Zajmuje się także pracą dydaktyczną. W Akademii Muzycznej w Bydgoszczy prowadzi klasę dyrygentury. Od 2012 do 2016 r. członek Rady Programowej Polskiego Radia - Odział w Olsztynie. Jest uhonorowany m.in. Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2014), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2016). W 2015 r. za twórcze osiągnięcia w dziedzinie kultury Warmii i Mazur otrzymał statuetkę Pegaza. Od 2014 r. jest wiceprzewodniczącym Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich.

Piotr Sułkowski
fot. Tomasz Waszczuk