Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Joanna Nawrocka


Biografia

Joanna Nawrocka – teatrolożka, menedżerka teatru. Od 2010 r. dyrektor Teatru Ochoty – Ośrodka Kultury Teatralnej w Warszawie. Pracowała w Teatrze Narodowym, Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury Pro Helvetia, oraz w Stowarzyszeniu Studio Teatralne Koło. Doktorantka Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Praktycznie i teoretycznie zajmuje się zarządzaniem w kulturze w sferze publicznej i pozarządowej, politykami kulturalnymi, miejscem teatru w kulturze i społeczeństwie, komunikacją z odbiorcami kultury.

Joanna Nawrocka
fot. Tomasz Słupski