Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Mechanizmy finansowania kultury - rozwiązania systemowe i alternatywne

4.12.2017


O konferencji

yw3NB5SabD4

 

 

 

Społecznościowe mechanizmy finansowania kultury (Joanna Nawrocka)

 

 

 

W ramach dyskusji panelowej chcielibyśmy się przyjrzeć samoorganizacji w kulturze. Podczas debaty omówione zostaną porażki i sukcesy różnorodnych oddolnych dróg finansowania projektów kultury, tj. platformy crowdfundingowe czy mecenat społeczny. Przedstawione zostaną także możliwości 3. sektora w pozyskiwaniu środków na projekty kulturalne, włączając sponsoring tytularny i rzeczowy. Zastanowimy się ponadto nad przeszkodami natury prawnej, biurokratycznej lub instytucjonalnej, które utrudniają lub uniemożliwiają podobne metody finansowania działań kulturalnych.

 

Wolnorynkowe mechanizmy finansowania kultury (Dorota Ilczuk)

Realizowany w krajach europejskich sposób finansowania kultury ma charakter modelu mieszanego składającego się z różnych form finansowania publicznego oraz prywatnego. Źródła publiczne to wydatki budżetu państwa, wydatki jednostek samorządu terytorialnego oraz zagraniczne środki publiczne, np. fundusze unijne. Do źródeł finansowania prywatnego należą zaś: wydatki organizacji non-profit; wydatki gospodarstw domowych; wydatki przedsiębiorstw w formie sponsoringu, promocji i reklamy, darowizn czy wydatków filantropijnych itp.; środki prywatne firm realizujących swoje cele statutowe.

Przedmiotem rozważań w niniejszym panelu będą różne źródła i formy zaangażowania prywatnego finansowania kultury. Nie będzie to oczywiście przegląd całościowy zagadnienia, ale poruszone zostaną jego wybrane aspekty. Przyjrzymy się więc zaangażowaniu biznesu w sferę kultury (i jej przemysłów); nowym dodatkowym źródłom finansowania kultury; polskim i zagranicznym organizacjom pośredniczącym, działającym na rynku pracy artystów i twórców

Paneliści zostaną poproszeni o podzielenie się własnym doświadczeniem w obszarze finansowania kultury. Odpowiedź na pytanie: „Jak jest, a jak być powinno?” – będzie towarzyszyć naszej dyskusji.

 

Dedykowane programy Ministra (Andrzej Kosowski)

Tematem panelu będzie finansowanie i wspieranie działalności kulturalnej ze źródeł budżetowych MKiDN w formie programów Ministra oraz środków fundowanych przez sektor prywatny, głównie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zakres omawianych wątków obejmować będzie prezentację już istniejących programów MKiDN, proponowane korekty i zmiany, a także postulaty dotyczące nowych programów. Zastanowimy się nad możliwościami rozszerzenia mechanizmu programów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w celu większego udziału rynku kreatywnego w tworzeniu budżetu programów. Weryfikacji poddamy ponadto poziom wkładu własnego oraz poziom i sposób pozyskiwania przychodów z realizacji zadań. Omówimy istniejące i proponowane formy motywacji dla prywatnego sektora gospodarczego do finansowania działalności kulturalnej w formie sponsoringu i mecenatu oraz tytularny charakter udziału sponsora w wydarzeniu kulturalnym.

PROGRAM

Mechanizmy finansowania kultury – rozwiązania systemowe i alternatywne

4.12.2017, Katowice

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

 

10:00–10.30 Otwarcie konferencji

 

10:30–12:30  

Społecznościowe mechanizmy finansowania kultury

Moderator: Joanna Nawrocka, Teatr Ochoty

Piotr Kulczycki, Teatr Wolandejski

Rafał Opaliński, Fundacja Dzieci-Dzieciom 

Wojciech Walczak, JM Poland, Polska Rada Muzyczna

Weronika Zawadzka, platfroma pomagam.pl  

 

12:30–13:00 Przerwa kawowa

 

13:00–15:00

Wolnorynkowe mechanizmy finansowania kultury

Moderator: Dorota Ilczuk, Uniwersytet SWPS

Maxymilian Bylicki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jacek Jung, katowicki oddział Totalizatora Sportowego

Kaya Kołodziejczyk, artystka, choreografka

Piotr Milwiw-Baron, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

Michał Okińczyc, Lexus 

Michał Skuza, Biuro Sponsoringu i Eventów, PKN Orlen

Wojciech Walczak, JM Poland, Polska Rada Muzyczna

 

15:00–16:00 Przerwa obiadowa

 

16:00–18:00

Dedykowane programy Ministra

Moderator: Andrzej Kosowski, Instytut Muzyki i Państwa

Mateusz Adamkowski, Departament Mecenatu Państwa MKiDN

Joanna Domańska, Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego

Krzysztof Kaczmar, Fundacja Kronenberga

Jerzy Kornowicz, Związek Kompozytorów Polskich

Magdalena Warejko, Fundacja Sonoris