Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Andrzej Szczerski

Kraków 14-15 IX 2017


Biografia

Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UJ, doktor habilitowany, wicedyrektor ds. naukowych Muzeum Narodowego w Krakowie. Autor licznych publikacji i wystaw poświęconych sztuce polskiej i środkowoeuropejskiej XIX i XX wieku.

Andrzej Szczerski