Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Grzegorz Michalski

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Muzykolog, redaktor w dwutygodniku „Ruch Muzyczny” (1971-73), kierownik Redakcji Muzyki Poważnej w Telewizji Polskiej (1974-81), konsultant programowy Filharmonii Narodowej (1982-88), dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (1988-90), podsekretarz stanu, a następnie pełnomocnik do spraw Dziedzictwa Chopinowskiego w Ministerstwie Kultury i Sztuki (1990-92). W latach 1992-99 kierował Działem Publicystyki Kulturalnej w II Programie Polskiego Radia. Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (2001-2008, z przerwą w 2006 r.). Zainicjował m.in. cykle konferencji chopinologicznych, Koncertów Urodzinowych Chopina w Filharmonii Narodowej, koncertów i nagrań muzyki Chopina na historycznych instrumentach, festiwale  „Chopin i jego Europa”, cykle wydawnicze (m.in. „Dzieła Fryderyka Chopina. Wydanie Faksymilowe”). 


Członek Związku Kompozytorów Polskich i Polskiego PEN Clubu. W latach 2008-2014 prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, od 2011 członek Rady Programowej NIFC, a następnie 2014-2015 jako pełnomocnik dyrektora Instytutu zaangażowany w przygotowanie i organizację Konkursu Chopinowskiego. W maju 2017 został prezesem Polskiej Rady Muzycznej. Ważniejsze publikacje: Nowa muzyka (od roku 1937); New Polish Music 1980-1989; Lutosławski w pamięci. 20 rozmów o kompozytorze.

Grzegorz Michalski
fot. D. Golik