Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Andrzej Kosendiak

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Dyrektor Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, artysta, dyrygent i pedagog, należy do najaktywniejszych muzyków i organizatorów życia muzycznego w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Przez wiele lat prowadził intensywną działalność pedagogiczną we wrocławskiej Akademii Muzycznej, m.in. w latach 2001–2009 pełnił funkcję kierownika Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej. W latach 2014–2016 był profesorem w Akademii Muzycznej w Gdańsku, a od 2016 r. ponownie wykłada w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Andrzej Kosendiak
fot. Ł. Rajchert