Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Artur Sępoch

Lublin 6 IX 2017


Biografia

Socjolog kultury i gospodarki ze stopniem doktora, z zawodu manager instytucji kultury oraz wykładowca akademicki. Od blisko dekady kieruje pracą Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Wcześniej był dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Adamowie oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Równolegle z pracą w instytucjach kultury współpracuje z lubelskimi uczelniami oraz szkołami wyższymi w regionie (KUL, UMCS, PSW w Białej Podlaskiej, SWBJ).  Autor książek i artykułów z dziedziny socjologii, kultury, regionalizmu oraz życia społeczności lokalnych. Redaktor naczelny kilku czasopism i biuletynów o profilu społeczno-kulturalnym. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalem „Pro memoria”, nagrodą specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innymi nagrodami i wyróżnieniami różnego szczebla. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rozwoju Kultury I kadencji, Członek Lubelskiego Klubu Kolekcjonerów i Polskiego Związku Łowieckiego. Prywatnie mąż Aleksandry oraz szczęśliwy ojciec dwóch córek: Wiktorii i Kariny oraz syna Jasia.       

Artur Sępoch