Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Ewa Bogusz-Moore

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Ukończyła studia w zakresie zarządzania kulturą w City University of London. Obecnie prowadzi filarowe projekty Instytutu Adama Mickiewicza: Polska Music oraz I, CULTURE Orchestra współpracując z czołowymi instytucjami muzycznymi na świecie. W latach 2005–2008 koordynowała międzynarodowy projekt kompozytorski realizowany w ramach Sounds New Contemporary Music Festival w Cantenbury otrzymując w 2007 r. nominację na stanowisko dyrektora generalnego festiwalu. Równolegle pełniła funkcję konsultanta projektów realizowanych przez Kent Music. W 2009 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie odpowiadając za kwestie repertuarowe oraz promocji polskiej kultury w Wielkiej Brytanii; została również stypendystką Clore Leadership Programme. Od 2010 r. pracuje w Instytucie Adama Mickiewicza, gdzie początkowo była odpowiedzialna za stworzenie strategii popularyzacji polskiej muzyki klasycznej na świecie. W 2013 r. z ramienia IAM koordynowała międzynarodowe obchody Roku Witolda Lutosławskiego. W 2016 r. otrzymała nagrodę ZKP za promowanie muzyki polskiej na arenie międzynarodowej.

Ewa Bogusz-Moore