Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Małgorzata Maria Grąbczewska

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Historyczka sztuki, tłumaczka, kuratorka wystaw. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz muzeologii w Ecole du Louvre w Paryżu. Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej (1999), Rządu Francuskiego (2004-2005), Ministra Kultury (2012). Jako asystentka w dziale Kolekcje Artystyczne Biblioteki Polskiej w Paryżu (2005–2011) stworzyła i uporządkowała kolekcję fotograficzną. Od 2012 r. asystentka w Zakładzie Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej, od 2013 r. zastępca kierownika zakładu. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu historii sztuki i kultury XVIII i XIX w. oraz wielu tekstów krytycznych i popularyzatorskich. W latach 2012-2015 radca kulturalny Ambasady Polskiej w Paryżu. Aktualnie zajmuje się współpracą międzynarodową i wystawami czasowymi w Muzeum Historii Polski.

Małgorzata Maria Grąbczewska