Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Dorota Ilczuk

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Ekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych. Kierownik Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS. Polska prekursorka dyscypliny naukowej ekonomika kultury. Wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2001–2007 pełniła funkcję Prezydenta CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe), europejskiej sieci instytucji zajmujących się badaniami, dokumentacją i informacją w kulturze. Fundatorka i w latach 2003–2014 prezes Fundacji Pro Cultura. Jest członkinią Europejskiego Parlamentu Kulturalnego.  Należy do Rady Naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Współpracuje z zagranicznymi organizacjami i towarzystwami naukowymi, takimi jak Rada Europy, Komisja Europejska, ERICArts, Association for Cultural Economics International (ACEI), International Society for Third-Sector Research (ISTR).

Dorota Ilczuk