Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Joanna Hetman-Krajewska

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Jej działania koncentrują się wokół prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autorka publikacji Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek, Podstawy prawa własności intelektualnej oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (2004, 2007). Publikowała na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową w zakresie prawa własności intelektualnej. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Od czterech kadencji jest członkinią Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Joanna Hetman-Krajewska