Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Jan Popis

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Muzykolog, krytyk muzyczny, producent oraz wydawca płyt z muzyką klasyczną, popularyzator muzyki. Ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w muzyce fortepianowej. Od 1974 r. pracował w Polskim Radiu, w redakcjach i działach muzyki klasycznej, gdzie prowadził autorskie programy, w tym słynne „Środy chopinowskie”. Od 1975 r. komentował w PR oraz w TVP siedem kolejnych Konkursów Chopinowskich. Stworzył wydawnictwo płytowe. Jest producentem i redaktorem merytorycznym ok. 350 nagrań archiwalnych oraz nagrań fonograficznych zrealizowanych w PR. W 1998 r. podjął współpracę z Krystianem Zimermanem i z utworzoną przez niego Polish Festival Orchestra. Od 2007 r. był dyrektorem artystyczno-programowym wydawnictwa fonograficznego MUZA Polskie Nagrania. Obecnie pełni funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” oraz Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Za swą działalność otrzymał m.in. medal Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków dla Krytyka Muzycznego Roku, medal Gloria Artis, medal Pro Sinfoniki, medal Pro Arte im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Jan Popis