Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Janina Warzecha

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Prawnik, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, podyplomowych studiów prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa internetu. Arbiter w Komisji Prawa Autorskiego IV kadencji. Ukończyła kurs biznesu i zarządzania w zakresie: marketingu, psychologii w zarządzaniu, rachunkowości zarządczej, organizacji i zarządzania, socjologii organizacji i zarządzania w Międzynarodowej Szkole Menedżerów Warszawie. Pracuje w Polskim Wydawnictwie Muzycznym od 1984 r., kieruje działem zarządzania prawami. W pracy zawodowej zajmuje się szeroko pojętym obrotem prawami autorskimi, negocjacjami umów autorskich, licencyjnych z kontrahentami i instytucjami w kraju i za granicą; współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami ochrony praw intelektualnych.

Janina Warzecha