Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Przemysław Kieliszewski

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Prawnik z wykształceniem muzycznym, doktor nauk humanistycznych (polityka kulturalna, zrządzanie kulturą), adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003–2004 uczestniczył w reformie i powołaniu po kryzysie nowej instytucji kultury – Poznański Chór Chłopięcy. Od 2008 był dyrektorem Festiwalu Akademia Gitary, a obecnie jest szefem jego Rady Programowej. Reprezentował organizacje pozarządowe w komisji konkursowej ds. kultury przy Prezydencie Miasta Poznania. Realizował badania m.in. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, MKiDN, Instytutu Adama Mickiewicza, Związku Miast Polskich. Prowadził szkolenia w obszarze zarządzania kulturą, współtworzył strategie rozwoju kultury dla samorządów. Wielokrotnie pełnił funkcję eksperta w komisjach przy MKiDN. Współtwórca Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM, wieloletni sekretarz Rady Fundacji Kultury Polskiej, członek Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Od 2013 r. dyrektor i reformator Teatru Muzycznego w Poznaniu, a także producent wielu znaczących spektakli musicalowych. Laureat m.in. Nagrody Rady Fundacji Kultury Polskiej, Odznaki „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego", Orderu Labor Omnia Vincit.

Przemysław Kieliszewski