Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Anna Lewińska

Lublin 6 IX 2017


Biografia

Kulturoznawca i filolog słowiański na Uniwersytecie Wrocławskim, konsultantka kultury, animatorka, badaczka terenowa. Prezes Fundacji „Ważka”, w której realizuje projekty badawcze i animacyjne dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Współautorka wystawy Przetwórcy ludowi, filmu dokumentalnego Dźwięk wspomnień oraz płyty Od wschodu słońca… Tradycje muzyczne na Dolnym Śląsku. Prowadziła zajęcia antydyskryminacyjne z zakresu edukacji na rzecz praw człowieka oraz warsztaty etnograficzne. Koordynatorka wielu projektów społecznych, kulturalnych i badawczych, m.in. „Obraz rzeczy przywiezionych”, „Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne”.

Anna Lewińska