Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Marzanna Olszewska

Lublin 6 IX 2017


Biografia

Historyk. Od 1993 pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu, a od 1999 jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aktualnie jako główny specjalista w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest odpowiedzialna za nadzór nad muzeami, dla których samorząd województwa pełni funkcję organizatora oraz za współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym z regionalnymi oddziałami Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 2004 z ramienia samorządu województwa współorganizatorka i jurorka Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2017 za pracę na rzecz środowiska twórców ludowych wyróżniona dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ambasador Kultury Tradycyjnej).

Marzanna Olszewska