Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Katarzyna Waszczyńska

Lublin 6 IX 2017


Biografia


Etnolog, doktor, wykłada w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką etniczną i tożsamościową w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zagadnieniami współczesnej działalności regionalnej, tworzenia/kształtowania wspólnoty lokalnej i dziedzictwa kulturowego. Interesuje się antropologią rzeczy i muzealnictwa. W l. 2008–2014 koordynatorka i prowadząca projekt muzealny „Miniatury etnograficzne” realizowany w Lelisie i Wachu, a od 2015 w Wilamowicach. W l. 2013–2015 koordynatorka i badaczka Modułu II: Życie kulturalne gminy” w projekcie „Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze” (www.kulturaoddolna.pl). Prowadzi badania w Polsce (Mazowsze, Suwalszczyzna, Podlasie), na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim oraz w Republice Białoruś.

Katarzyna Waszczyńska
Fot. J. Koźmińska