Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Alicja Mironiuk-Nikolska

Lublin 6 IX 2017


Biografia

Etnograf, muzealnik, obecnie w stopniu starszego kustosza. Główny Inwentaryzator w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Dokumentator śladów polskiej tradycyjnej kultury wsi, współczesnego rękodzieła oraz sztuki ludowej. Autorka wielu wystaw i tekstów popularyzujących sztukę i rękodzieło ludowe. Członek Komisji Nagrody im. Oskara Kolberga, Rady Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. Przewodnicząca Rady Naukowej Sekcji Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Alicja Mironiuk-Nikolska