Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Wojciech Kowalczuk

Lublin 6 IX 2017


Biografia

Etnograf i muzealnik. Kierownik Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w l. 1990–2016. Autor wielu publikacji i projektów badawczo-wystawienniczych z zakresu sztuki i rękodzieła ludowego północno-wschodniej Polski. Pomysłodawca i wieloletni kurator międzynarodowych imprez promujących współczesną sztukę i rękodzieło ludowe. Pomysłodawca i opiekun Szlaku Rękodzieła Województwa Podlaskiego – pierwszego w Polsce turystycznego szlaku etnograficznego. Członek Rady Naukowej Sekcji Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Wojciech Kowalczuk
Fot. A. Sierko-Szymańska