Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Jan Błeszyński

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Prof. dr hab., em. profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor kilku monografii, licznych studiów, artykułów oraz glos i komentarzy do orzeczeń sądów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, współautor projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 roku, od kilkudziesięciu lat działający jako radca prawny w obronie interesów autorów i artystów.

Jan Błeszyński
fot. Maciej Kłoś