Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Joanna Wnuk-Nazarowa

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Studiowała dyrygenturę i kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom w 1974 r. u Krzysztofa Pendereckiego). W latach 70. Pełniła funkcje kierownika muzycznego Teatru Ludowego w Nowej Hucie i Teatrze Starym w Krakowie. Od 1974 r. była wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie i członkiem Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki. Zajmowała się publicystyką, pisała prace naukowe o polskiej muzyce współczesnej (m.in. o twórczości teatralnej Zygmunta Koniecznego). W jej twórczości kompozytorskiej ważne miejsce zajmuje muzyka teatralna, w tym do spektakli Teatru TV. W 1991 r. objęła stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii Krakowskiej. W latach 1997–1999 z rekomendacji Unii Wolności pełniła funkcje ministra kultury i sztuki. Od 2000 r. jest dyrektorem naczelnym i programowym Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Była pomysłodawczynią wielu oryginalnych projektów Orkiestry (Maraton Góreckiego, Pociąg do muzyki Kilara, Podróże Morskie, Festiwal Prawykonań). Według jej autorskiej koncepcji od 2014 prowadzona jest bogata działalność koncertowa i edukacyjna w nowej siedzibie NOSPR.

Joanna Wnuk-Nazarowa