Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Ryszard Cieśla

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Solista Teatru Wielkiego w Warszawie od 1983 r. do dziś. Członek zespołu muzyki dawnej ,,Bornus Consort” w latach 1983–1987. Laureat II nagrody na Międzynarodowym Konkursie wokalnym w ’s-Hertogenbosh w Holandii (1986). Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w Hochschule für Music und Darstellende Kunst w Wiedniu w sezonie 1988/89. Profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, dziekan Wydziału Wokalnego (2005–2008) oraz prorektor ds. dydaktyki (2008–2012). Od 2012 r. dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Szef artystyczny Filharmonii im. Romualda Traugutta, towarzystwa patriotycznego założonego w 1983 r. Organizator i dyrektor artystyczny Festiwali Filharmonii im. R. Traugutta. Reżyser spektakli muzycznych i operowych. Nagrał dla archiwum Polskiego Radia pieśni Moniuszki, Paderewskiego, Szymanowskiego, Schuberta, Schumanna, Mahlera, Straussa i Ravela. W 1998 r. nagrał z Filharmonią im. R. Traugutta pieśni okresu odzyskania niepodległości (Studio Hard Record). Od 2017 r. prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Ryszard Cieśla