Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Jacek Jackowski

Lublin 6 IX 2017


Biografia

Muzyk i muzykolog. Adiunkt w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN. Kierownik Zbiorów Fonograficznych IS PAN. Redaktor serii ISPAN Folk Music Collection oraz The Oldest Sound Documents of Polish Traditional Music. Autor dwóch książek i ponad 75 artykułów z dziedziny etnomuzykologii. Prowadzi liczne badania terenowe połączone z nagraniami muzyki tradycyjnej, zwłaszcza na Mazowszu. Jego badania skupiają się na śpiewach religijnych i muzyce instrumentalnej towarzyszącej praktykom związanym z religijnością ludową. Juror licznych konkursów i festiwali muzycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Sekcja Fonotek), Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Związku Kompozytorów Polskich.

Jacek Jackowski