Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Marta Wierzbieniec

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

MARTA WIERZBIENIEC

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie od 1989 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne. Ukończyła Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie i Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dyrektor Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (1999–2010). Umiejętności dyrygenta-chórmistrza doskonaliła w Szwajcarii, Belgii, Niemczech. Wielokrotnie brała udział w festiwalach i konkursach muzycznych, często zdobywając nagrody. Występowała m.in. w Austrii, Belgii, na Białorusi, Słowacji, w Szwajcarii, Szwecji, Niemczech, we Włoszech. Łączy pracę zawodową z działalnością społeczną promując „Muzykę Rzeszowian” na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. W sferze badań naukowych interesuje się szczególnie relacjami jakie zachodzą między słowem a dźwiękiem w utworach chóralnych. Łącząc zainteresowania naukowe z artystycznymi organizowała lub współorganizowała wiele konferencji, sympozjów i seminariów oraz festiwali i konkursów chóralnych. Wielokrotnie wyróżniana za swą pracę m.in. nagrodą Prezydenta Miasta Rzeszowa i Wojewody Rzeszowskiego, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowym Medalem Gloria Artis. Od 2008 r. dyrektor naczelny Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Marta Wierzbieniec