Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Małgorzata Małaszko

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, z Polskim Radiem związana od 1991, od 1994 z Teatrem Polskiego Radia, gdzie stworzyła opracowanie muzyczne ponad 1000 audycji radiowych – słuchowisk, seriali, audycji literackich, reportaży. Od 2005 roku związana z Programem 2 Polskiego Radia – najpierw jako dziennikarka Redakcji Literackiej, w latach 2007-2009 jako zastępca Dyrektora-Redaktora Naczelnego, od 2009 roku p.o. Dyrektora-Redaktora Naczelnego, od 2012 jako Dyrektor-Redaktor Naczelny. Współpracowała ze Studiem Reportażu i Dokumentu, a także z Rozgłośniami w Gdańsku i Katowicach. Wielokrotnie nagradzana za opracowania muzyczne słuchowisk na Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
Organizatorka festiwali i koncertów, w tym  realizowanych wspólnie z Europejską Unią Nadawców (EBU). W 2011 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Małgorzata Małaszko