Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Agnieszka Lachcik

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie na wydziale instrumentalnym w specjalności gra na fortepianie. Od 1985 r. jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela – akompaniatora w krakowskich szkołach muzycznych. W okresie 32 lat pracy wielokrotnie koncertowała z utalentowanymi uczniami w kraju i za granicą, towarzyszyła na fortepianie podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów instrumentalnych, otrzymując liczne dyplomy uznania za wyróżniający akompaniament i jego wybitne walory artystyczne. Prowadziła również działalność koncertową jako członek różnych zespołów kameralnych. Od 2001 roku należy do Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przy ZPSM w Krakowie. W 2010 r. została wybrana do władz Federacji ZZPKiS – Zgromadzenia Delegatów i jego Prezydium. Rok później otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nominację na członka Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy MKiDN na trzyletnią kadencję. W 2013 r. odznaczona srebrną odznaką „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki”, a w kolejnym roku, decyzją VIII Zjazdu, wybrana na wiceprzewodniczącą Federacji.

Agnieszka Lachcik